PDF dokumentumok előállítása és manipulálása
ingyenes eszközökkel, Windows környezetben

A PDF dokumetumok használata népszerű. Egyik fő előnyük az operációs rendszertől és a megjelenítő program verziójától való elég nagyfokú függetlenségük. A PDF specifikációja nyilvános és a megjelenítésükhöz az ingyenes Acrobat Reader minden elterjedt operácós rendszeren: Windows, Unix/Linux, MacOS rendelkezésre áll. Az alábbaikban ismertetett programok általában valamenyi 32 bites Windows változatnál: Windows 98, ME, NT, 2000, XP használhatók.

PDF dokumetumok előállítása

PDF dokumetumok előállíthatók az OpenOffice programokkal, minden további eszköz nélkül is. De készíthetők bármilyen programmal, ami egyáltalában nyomtatni tud. Ehhez telepíteni kell pl. a  CuteWriter  vagy a PDFCreator programokat, amelyek (virtuális) nyomtatóként települnek, kimenetüket egy PDF file-ban állítják elő. A PDF file előállításához ezeket a (virtualis) nyomtatókat kell a nyomtatáshoz kiválasztani. A CuteWriter egyszerűbb, csak a PDF file előállítására képes. A PDFCreator-nak többletszolgáltatásai is vannak,lehet  a PDF tulajdonságokat módosítani: a megnyitást, másolást, nyomtatást jelszóhoz kötni, az elkészült fPDF file-t azonnal meg lehet nézni pl. az Acrobat readerrel, vagy bármely más tetszőleges PDF néző programmal, stb. A PDFCreator legalkalmasabb letöltési helye: http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/. Mindkettőhöz szükséges azonban a Ghostscript program, ami postscript file-okból pdf file-t állít elő.  A ghostscript programot a PDFCreatort telepítő .exe file is tartalmazza, és a PDFcreator telepítésekor opcionálisan telepíti is. (Ha azonban a ghostscipt már telepítve van, akkor nem szabad a PDFCreator telepítőből telepíteni, mert a már telepített változattal összekadhat, ha a változat eltér a már telepített voltozattól.) A CuteWriter-hez a ghostscript-et külön kell letölteni és telepíteni: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/. A ghostscript programnak GPL licence van, szintén szabadon használható. Mind a CuteWriter ill. a PDFCreator, mind pedig a Ghostscript telepítésése a letöltött .exe file kattintásával történik.  A PDFCreator-r opcióit a telepítés után még be kell állítani.

A CuteWriter és a PDFCreator tökéletes PDF file-t állít elő, ami a nyomtathatóságot illeti. Hiányzanak azonban ezekből a PDF file-ok újabb tulajdonságai, belső és külső hivatkozások kattinthatósága, stb. Bár az Acrobat reader észleli az explicite kiírt URL-eket, és azok kattintására megnyitja azokat a default böngészővel, de az implicit link-eket (pl. kattints ide) nem értelmezi, és hiányoznak a dokumentumon belüli hivatkozások is, pl. a kattintható tartalomjegyzék, stb. Ahhoz, hogy teljes értékű PDF dokumentumot állítsunk elő, egy további programra is szükség van, az u.n."distillerre", ami a dokumentumban található hivatkozásokat, stb. feldolgozza. Ezt eredetileg az Adobe bocsátotta ki, de a Transcom társaság tovább fejlesztette, letölthető tőlük a PDF-T-Maker, ami szabadon használható.  A letöltött zip file tartalmaz mindent. ami a telepítéséhez szükséges: programot (.dot ill. ,doc file-ok formájában), telepítési és használati utasítást német és angol nyelven. Sajnos, az angol nyelvű utasítás  meglehetősen hiányos és nem naprakész, a telepítést ennek alapján probléma nélkül el lehet végezni, de a beállításokat már nem föltétlenül, igy a legfontosabb beállításokat alább megadjuk. A PDF-T-Maker használatához egy postscript nyomtató meghajtóra (driverre) is szükség van. Postscript nyomtatót sokfélét lehet beszerezni, tapasztalataink szerint a HP 5500 Color LaserJet drivere nagyon jó.

A PDF-T-Maker  beállításai

 A PDF-T-Maker telepítésének a leírás szerinti elvégzése után (2 módszer is le van írva, a .dot file-nak a startup folder-be való bemásolása tűnik az egyszerűbbnek és a tapasztalatok szerint ez biztonságosan működik is) a beállításokat is el kell végezni. A telepítés után el kell indítani a Winword-öt, ahol mindenképpen megjelennek a szükséges toolbar gombok, de az Office változattól függöen esetleg a File menüben is megjelenik már a "PDF-T-Maker" menüpont.  A  gombra, vagy a File menüben a "PDF-T-Maker/Settings for PDF-T-Maker" menüpontra kattintva megjelenik a konfigurációs ablak:Az ablaknak 7 levele van, a legfontosabb beállítások a General, Default Postscript printer és a Default distiller leveleken vannak. Először a "Default Postscript printer" levélen végezzük el a beállítást:Itt a "Select a new default printer" gombra kattintva a feljövő nyomtatók közül válasszuk ki a már telepített színes (!) nyomtatót. Fontos, hogy a nyomtató ne FILE-ba nyomtasson. Ha pl az LPT2-n, vagy az LPT3-on nincs fizikai nyomtató, az tökéletesen megfelel, ha a postscript nyomtatót ehhez rendeljük hozzá. 

Ezután a "Default distiller"-t válasszuk meg, a megfelelő levélen.A leírások szerint többféle distiller között választhatunk, itt csak a PDFCreator beállításait írjuk le. A distilllerhez vezető utat a "Specify distiller..." gombra kattintás után a szokásos módon keressük meg, a distiller helye általában a C: vagy a D: meghajtón az ábrán látható folder. A "Use DOS box..." legyen üres, a paraméterekhez az ábrán látható értékeket írjuk be. Ez az "Enter new Distiller parameters" gombra való kattintás után válik lehetségessé.

Ezután a fentebb látható "General" levél beállításait lehet megtenni, az ábrán található beállítások általában megfelelnek. Itt a lényeges, nem "default" beállítások:
Tetszés szerint még a PDF megjelenítésen is módosíthatunk a "Presentation of PDF" levélen. A PDF link-eket a PDF-T-Maker default módon vékony sárga kerettel veszi körül. Mivel ez a nyomtatásban esetleg nem kívánatos, a "PDF link apearence" -nél a Type-ot "Invisible rectangle"-ra módosíthatjuk.

A többi beállításnak meghagyhatjuk a default beállításokat.
Amennyiben a File menüben nem jelenik meg a menüpont, a konfigurációs gombra kattintva a megjelenő menüben beállíthatjuk azt, hogy a File menüben is megjelenjen a PDF-T-Maker menüpont. Ezután a PDF-T-Maker menügombok megjelenítését akár meg is szüntethetjük a Winword-nél szokásos módon. A beállítások után a Winword-ből ki kell lépnünk, hogy a módosításokat a normal.dot file-ba beírhassa.

További kísérletezéshez a német nyelvű leírás tanulmányzása ajánlott, de az itt leírt beállításokkal a program már kényelmesen használható.

Indokolatlan és nem valós hibajelzések régebbi Windows Változatoknál

A Windows NT-nél, valószínűleg szinkronizációs okokból, a PDF file elkészítésde után egy olyan hibajelzés jelenik meg, hogy hiányzik egy file az LPT2/LPT3-nál, ahova a postscipt nyomtatót telepítettük.  Ennek vélhető oka az, hogy az ideiglenes postscript file túlságosan hamar letörlődik. Bár a hibajelzésnek semmi jelentősége nincs, megszűntethetjük, ha a postscript nyomtatót utólag a PDFCreator nyomtatóhoz allokáljuk az LPT"/LPT3 helyett.

A Windows 98/SE -nél is megjelennek  különböző, következmények nélküli hibajelzések: "érvénytelen parancs", stb. Ezen hibajelzéseknek semmi jelentőségük nincs, a PDF készítés ettől függetlenül rendben működik. Vélhetően ezt is hasonló szinkronizásiós hiba okozza, mint a Windows NT -nél, de kiküszöbölésük módját eddig nem sikerült megtalálni. 

A  PDF-T-Maker digitális aláírása

Mivel a PDF-T-Maker nincs digitálisan aláírva, az XP nél az Office változattól függöen (2000, 2002, 2003, XP, ..)  ezt is, mint (VBS) makrót engedélyeznünk kell. A PDF-T-Maker használható úgy is, hogy a Windows security-t közepesre (medium) állítjuk, és akkor a Winword minden indításakor újra engedélyeznünk kell a makrot. Egyszerűbb, ha ellátjuk egy digitális tanusítvánnyal. Ehhez először a tanusítványt kell előállítani a selfcert.exe programmal, amivel saját magunk számára aláírhatunk programokat. A selfcert program helye általában  .../Program Files/Microsaoft Office/Office10 directory-ban van.  A program elindulása után megnyíló ablak utasításait kell követni, a tanusítványnak tetszőleges nevet adhatunk.

Ezután az így előállított tanusítványt a PDF-T-Maker hez hozzá kell rendelnünk., az alábbi módon:
Ezután a PDF-T-Maker makrót a Winword megbízható forrásból származónak fogja tekinteni azon a gépen, ahol ezt elvégeztük és nem kell ismételten ujra engedélyezni.

Némely Windows XP gépen a selfcert.exe valamilyen okból nem képes tanusitványt előállítani és ilyenkor azt a kevéssé informatív hibajelzést adja, hogy nem tudta a tanusítványt elkészíteni.  Ennek okát eddig nem sikerült kideríteni. Ebben az esetben a Windows Security szintet közepes állásban kell hagyni és a PDF-T-Maker -t minden Winword indításkor ujra kell engedélyezni. Ugyanígy kell eljárni, ha a selfcert.exe nincs telepítve a gépre, ill. a selfcert programot lehet utólag is telepíteni. A macro-k aláírásának az eljárása részletesen le van írva  a HTTP://pubs.logicalexpressions.com/Pub0009/LPMArticle.asp?ID=194 URL-en, ugyanitt a makrok aláírásának az eljárása is részletesen le van írva.

PDF dokumentumok manipulálása, módosítása

A már meglévő PDF programok csak a nem ingyenes Acrobat programmal módosíthatók ill.szerkeszthetők. Ennek ellenére azért bizonyos lehetőségek nyitva állnak.

Az Acrobat Reader 5-ös kiadásának későbbi változataitól kezdve PDF file-okból másolással (copy) kivehetők szövegrészek vagy ábrák. A szövegrészek text-ként vagy MSOffice ill. OpenOffice programokba RTF formátummal is beilleszthetők. Az ábrák szintén beilleszthetők grafikus szerkesztő programokba vagy Office programokba (paste).

A pdf dokumentumok a szintén ingyenes PDFTK builder program segítségével tetszés szerint darabolhatók, összeépíthetők, átrendezhetők (akár lap szinten is, annál kisebb egységenként nem). Ugyanevvel a programmal a PDF file-oknál a megnyitáshoz, másoláshoz, nyomtatáshoz  való jogosultságok, jelszavak  módosíthatók, a titkosítás megszüntethető (a jelszó ismeretében), háttér illeszthető, ill. törölhető.


Készítette: Telbisz Ferenc       Utolsó módosítás: 2009. június 16.